X

Üdvözöljük webáruházunkban!

Rendelése leadásához lépjen be felhasználói fiókjába vagy regisztráljon oldalunkra!

Facebook regisztráció Google regisztráció

Elfelejtettem a jelszavam

A terméket sikeresen hozzáadta! Kosár megtekintése.

Szakmai vélemény a 2021-es matematika érettségiről

2021. május 06.

Középszintű érettségi:

Az első rész szokásos módon 12 feladatot tartalmazott, melyek megoldására 45 perc állt rendelkezésre. Ezen feladatok megoldására maximálisan 30 pont szerezhető. Az ebben a részben szereplő példák rövid számolást igénylő, egyszerű feladatok voltak. A nehézségi szintjük a korábbi évek feladatsorához hasonló. Témakörök szerint megjelent az elemi geometria, elemi algebra, számtani sorozat, logika, statisztika, függvények, halmazok.

A második részben 135 perc állt a tanulók rendelkezésére. Itt összesen 5 feladatot kellett megoldaniuk. A 13, 14 és 15-ös feladatok megoldása kötelező, a 16, 17 és 18-as feladatok közül tetszőlegesen választott két feladatot kell megoldani. Az 5 feladatra maximálisan 70 pontot lehet kapni.

A 13-as feladat az algebra témaköréből származik, könnyen begyakorolható feladat. A 14-es egy szép geometriai feladat, amely megoldására több lehetőség is adódik. A 15-ös egy olyan szöveges feladat, melyek megoldása sok tanuló számára problémát szokott jelenteni. Egyrészt a szöveges megfogalmazás miatti modellalkotás, másrészt a megoldás során megjelenő logaritmus, ami nehézséget szokott okozni.

Az utolsó 3 feladat, amiből 2-t kellett megoldani a szokásos módon összetett volt; ezen feladatok több részből álltak, melyek között megjelent a valószínűségszámítás, kombinatorika, koordinátageometria.

Véleményem szerint a feladatsort a korábbi évek feladatsorainak nehézségi szintjét tükrözte. A jeles osztályzatért meg kellett küzdeni a tanulóknak.

A Pedellus Kiadó gondozásában megjelent Középszintű matematikaérettségire felkészítő példatár valamennyi az érettségiben megjelent valamennyi feladattípusra és témakörre tartalmazott gyakorló feladatokat.

Emelt szintű érettségi:

Az első feladat két egyenlet megoldása volt. Az első egy egyszerűbb irracionális egyenlet, a második egy összetettebb, logaritmikus egyenlet volt.

A második feladat egy geometriai feladat, melyet többféle eszközzel meg lehet oldani.

A harmadik feladatban szöveges feladatból kellett matematikai modellt felírni, majd a kapott egyenletet megoldani.

A negyedik feladat egy összetettebb analízis feladat volt.

A második rész választható feladatai között megjelent paraméteres egyenlet, logika, kombinatorika, valószínűségszámítás, gráfelmélet és térgeometria.

Összességében a feladatok összetettek voltak, mély matematikai tudásra volt szükség egy jó eredmény eléréshez.

A Pedellus Kiadó gondozásában megjelent Középszintű matematika érettségire és Emelt szintű matematika érettségire felkészítő példatár valamennyi az érettségiben megjelent valamennyi feladattípusra és témakörre tartalmazott gyakorló feladatokat.

 

Dr. Kézi Csaba Gábor

 

Szakmai önéletrajz

 

Jelenlegi munkahelye: Debreceni Egyetem, Műszaki Kar, Műszaki Alaptárgyi Tanszék

Jelenlegi beosztása: egyetemi docens

Legmagasabb iskolai végzettsége: DE TTK matematikus szak

Legmagasabb tudományos fokozata: PhD a matematika- és számítástudományokban.

Nyelvismerete: orosz középfok, szóbeli és írásbeli; angol alapfok, szóbeli.

 

A Műszaki Alaptárgyi Tanszékhez kapcsolódó eddigi tevékenység:

A Műszaki Apatárgyi Tanszék egyik fő feladata a matematikai tárgyak oktatása DE Műszaki Kar műszaki alap- és mester képzéseiben. 2010 óta veszek részt a Műszaki Alaptárgyi Tanszék oktató és kutató munkájában. Valamennyi szak számára tartok matematika kurzusokat, ezen túlmenően rendszeresen tartok szabadon választható tárgyakat is. 

Az alapképzésekben a Természettudományi alapismeretek, a Matematika I-II-III., a Statisztika menedzsereknek kötelező tárgyakat, valamint a Matematika IV. és a Maple programcsomag alapjai szabadon választható tárgyakat, a mesterképzésekben a Matematika, az Alkalmazott statisztika és a Kvantitatív módszerek kötelező tárgyakat oktatom.

Rendszeresen dolgozom együtt hallgatókkal, közös előadásokat és publikációkat készítettem velük. A DETEP tehetségkutató program keretében is segítem a hallgatók tudományos, szakmai munkáját. 

Részt veszek a kar oktatási és kutatási témájú projektjeinek megvalósításában. Középiskolásoknak szóló matematikai foglalkozás tematikáját dolgoztam ki, és több alkalommal tartottam foglalkozásokat középiskolákban.

Egyetemi jegyzetsorozatot készítek, melyben feldolgozom az alapképzési Matematika tárgy témaköreit. Eddig a sorozatnak 11 kötete jelent meg, és további 3 kötet van előkészítés áll.

 

Tudományos kutatói tevékenység: 

Tudományos tevékenységemet 2008-ban kezdtem el nappali tagozatos PhD hallgatóként a Debreceni Egyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskolájában.

2015-ben sikeresen megvédtem doktori disszertációmat, melynek címe: ,,Függvényegyenletek és csoporthatások; szubkvadratikus függvények.”

Kutatási tevékenységem három fő részre osztható:

 • Függvényegyenletek és –egyenlőtlenségek vizsgálata
  A függvényegyenletek kulcsfontosságú szerepet töltenek be a matematika különböző ágaiban, mint például a matematikai analízisben, a geometriában, az információelméletben. Ezen túlmenően a matematikán kívül más tudományterületeken (a fizikában, biológiában, közgazdaságtanban, pszichológiában, szociológiában) is számos probléma megoldásánál találkozhatunk függvényegyenletekkel. Kutatásaim során általános alakú függvényegyenletek megoldásaival foglalkoztam, amelyek speciális esetei bizonyos mérnöki és gazdasági problémák megoldására is alkalmazható. Elért eredményeimet több nemzetközi konferencián is ismertette. Eredményeimet nemzetközi folyóiratokban publikáltam.
 • Oktatásmódszertani problémák
  2011 óta foglalkozom a középiskolai és egyetemi matematika oktatás módszertani kérdéseivel. A témával kapcsolatos eredményeimet hazai és nemzetközi konferencián is ismertettem. Ezekből konferencia kiadványokban több cikkem is megjelent.
 • Ortofotók vizsgálata
  2015-ben bekapcsolódtam az Építőmérnöki Tanszék kutatómunkájában. A tevékenységem elsősorban az ortofotók elemzésével kapcsolatos statisztikai módszerek alkalmazása. Ezen témában, kutatási eredményeimből 4 cikk született, amelyek nemzetközi folyóiratokban és konferenciakötetekben jelentek meg.

Részvétel kutatási projektekben:

 • BME Műszaki Pedagógia Tanszék által koordinált ,,A szakmai/művészeti pedagógusképzés és a szakmai/művészeti pedagógusképzők hálózatának fejlesztése” című projektben való részvétel.
 • TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048 Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Debreceni Egyetem kutatói, oktatói és hallgatói által" című projekt „Színek, számok, formák, mozgások – mérnöki szemmel – Játékos betekintés a mérnöki alaptudományokba középiskolások számára”.
 • TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-0001 A Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek támogatása pályázat.
 • EFOP-3.4.3-16-2016-00021 A Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében. 
 • EFOP-3.4.4-16-2017-00023 Az MTMI szakokra való bekerülést elősegítő innovatív programok megvalósítása a Debreceni Egyetem vonzáskörzetében.
 • EFOP 3.6.1. Debrecen Venture Catapult.
 • NTP-NFTPÖ-17 Nemzeti Tehetség Program, Nemzet Fiatal Tehetségeiért (2017) Ösztöndíj pályázatot nyertem el.
 • EFOP-3.4.1-15-2015-00006 ,,Jövőbe vetett hittel’’
 • PADA - Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Pályázatában szakmai szerepet töltöttem be
 • PADS – Pallas Athéné Domus Sapiantiae Alapítvány Pályázatában szakmai vezető szerepet töltöttem be

A nemzetközi és a hazai tudományos életben való részvétele:

 • TDK-dolgozat témavezetése
 • DETEP tehetségkutató programban részt vevő hallgatók munkájának témavezetése
 • szakdolgozat külső konzulensi feladatainak ellátása (együttműködve a DE-IK és a DE-GTK oktatóival)
 • konferencia szervezése: a Probléma alapú tanulás a mérnökképzésben szervező-bizottságának tagja vagyok
 • rendszeresen látok el bírálói feladatokat az Aequationes Mathematicae és a Publicationes Mathematicae folyóiratokban
 • kutatói együttműködés a DE-TTK Analízis Tanszék oktatóival

Eddig oktatott tantárgyak:

 

 • Kalkulus I. gyakorlat
 • Kalkulus II. gyakorlat
 • Gazdasági matematika I. gyakorlat közgazdász hallgatóknak
 • Gazdasági matematika I. gyakorlat gazdaságinformatikus hallgatóknak
 • Gazdasági matematika II. gyakorlat közgazdász hallgatóknak
 • Gazdasági matematika II. gyakorlat gazdaságinformatikus hallgatóknak
 • Matematikai programcsomagok közgazdászoknak
 • Differenciál- és integrálszámítás gyakorlat
 • Differenciálegyenletek gyakorlat
 • Bevezetés a közönséges differenciálegyenletek elméletébe
 • Matematika I. előadás mérnököknek
 • Matematika II. előadás mérnököknek
 • Matematika III. előadás mérnököknek
 • Matematika I. gyakorlat mérnököknek
 • Matematika II. gyakorlat mérnököknek
 • Matematika III. gyakorlat mérnököknek
 • Természettudományi alapismeretek
 • Gazdaságmatematika gyakorlat
 • Matematika IV. előadás
 • Alkalmazott statisztika előadás
 • Alkalmazott statisztika gyakorlat
 • Kvantitatív módszerek előadás
 • Kvantitatív módszerek gyakorlat
 • Matematika előadás létesítménymérnök hallgatóknak
 • Matematika gyakorlat létesítménymérnök hallgatóknak
 • Statisztika előadás
 • Statisztika gyakorlat
 • Maple programcsomag alapjai
 • Valószínűségszámítás és matematikai statisztika
 • Matematika I. felzárkóztató kurzus
 • Matematika III. felzárkóztató kurzus
 • Quantitative methods seminar

Tudományos tevékenység számszerűsített adatai (MTMT alapján 2021. május 5-én):

 • Tudományos folyóiratcikk: 11
 • Szakkönyv: 1
 • Konferenciakötetben megjelent közlemény: 21
 • Absztrakt: 7
 • További tudományos mű: 6
 • Felsőoktatási tankönyv: 17
 • Egyéb oktatási segédanyag: 4
 • További közlemények: 1
 • Összes tudományos és oktatási közlemények száma: 68